شیراز قشنگ ما

اگه دلت برا شیراز زیبا تنگ شده این کلیپ زیبا رو همراه با صدای جاودانه خسرو شکیبایی ببین