شیراز قشنگ ما

اگه دلت برا شیراز زیبا تنگ شده این کلیپ زیبا رو همراه با صدای جاودانه خسرو شکیبایی ببین

بهار شیراز

امسال بهار شیراز به خاطر کرونا صفایی نداشت ولی نمیشه ازش گذشت