آنشرلی در قرنطینه

ورژن شیرازی آنشرلی در قرنطینه رو براتون آوردیم این مدت خیلی هامون حال و روز آنه رو داشتیم